Administratorem pobieranych i gromadzonych oraz przetwarzanych i wykorzystywanych danych osobowych pozyskanych od Państwa jest Family Partners Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gdańska 16a, 83 – 304 Przodkowo zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469225, NIP 8393173077, REGON 221920471

 1. Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 2. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz poszanowania prawa do prywatności, używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Państwa dane osobowe nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i są uważane za poufne.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych oraz przez podmioty, z którymi Administrator danych podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), o ile taki obowiązek nie wynika z przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia informacji w odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego, jak również w celu ustalenia Państwa profilu oraz dostosowania strony internetowej do Państwa potrzeb.
 8. Przysługuje Państwu prawo:
 1. dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Państwa, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Administrator informuje, że przysługuje mu prawo do:
 1. przetwarzania Państwa danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli z przepisów krajowych albo unijnych bądź prawa międzynarodowego wynika obowiązek Administratora do zatrzymania danych (art. 6 pkt f RODO),
 2. udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom państwowym.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych, możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@familypartners.pl.
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit b) oraz lit c) RODO, to jest w celu zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia na Państwa żądanie stosownych działań jeszcze przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży produktów, usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, to jest w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Informacja przechowywana przez Administratora na tej podstawie lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego, jak również w zainstalowanym na tym urządzeniu oprogramowaniu;
 3. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych, w tym w celu przesyłania drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej najnowszych ofert, informacji handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora, wysyłania przez Administratora biuletyn.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie wskazanej w ust. 1 lit a) powyżej jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia i realizacji umowy.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie wskazanej w ust. 1 lit b) i c) powyżej jest dobrowolne, jednak wyrażenie zgody na tych podstawach umożliwi przedstawienie Państwu ofert Administratora oraz wpłynie na polepszenie jakości oferowanych usług.

Administrator przetwarzać będzie następujące Państwa dane osobowe:

 1. na podstawie wskazanej w § 3 ust. 1 lit a) powyżej: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, NIP, REGON, nazwa firmy, numer konta, imię nazwisko i stanowisko pracowników (jeśli dotyczy);
 2. na podstawie wskazanej w § 3 ust. 1 lit b) i c) powyżej: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy.
 1. Witryna https://www.familypartners.pl używa plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W sytuacji, gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się Państwo łączą. Uzyskane parametry pozwalają na odczytanie informacji zawartych w plikach cookies jedynie serwerowi, który dokonał ich utworzenia. Pliki cookies zatem umożliwiają korzystanie z  odwiedzonych poprzednio witryn.
 2. Gromadzone przy pomocy plików cookies dane wykorzystywane są do monitorowania sposobu korzystania przez użytkowników z witryn Administratora. Dane te mają umożliwić ulepszenie działania serwisu w celu zapewnienia bardziej efektywnego i nieskomplikowanego funkcjonowania serwisu. Administrator w celu monitorowania informacji o użytkownikach wykorzystuje Google Analytics, który analizuje ruch użytkowników na stronie.
 3. Gromadzone dane nie są przekazywane innym podmiotom, są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działań. Pliki cookies identyfikują Państwa jako użytkownika, zapamiętują Państwa preferencje, dopasowują kierowane do Państwa reklamy, pozwalają na dopasowanie witryny do Państwa potrzeb.
 4. Przy użyciu plików cookies zbierane są następujące informacje: adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, informacja o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacja przesyłana do witryny przy pomocy wykorzystanych formularzy kontaktowych.
 5. Witryna https://www.familypartners.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Mają Państwo możliwość w dowolnym czasie wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl dostępna jest instrukcja dotycząca zarządzania plikami cookies.

Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020

Pliki cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję